TOPlist
Úvod   -    Články   -    Akce   -    Města a obce   -    Služby   -    Hospodaření DSO HR
Úlice

Obec leží 10 km východně od Stříbra. První zmínky o ní jsou z roku r. 1329. V r. 1372 je uváděn Jan z Ulic, r. 1615 Kryštof Ulický z Plešnic na Ulicích.

Na konci 80. let 18. stol. zde bylo 44 popisných čísel. Do 20. let 20. stol., kdy na zdejším velkostatku hospodařila rodina Macenauerů, stoupl počet obyvatel na, , na 75. Poměrně značný rozvoj obce je v současnosti ovlivněn procházející silnicí Plzeň - Rozvadov.

Výraznou budovou je patrová stavba zámku s půdorysem do L. Zámek byl vystavěn v letech 1760 - 1770 v místech původní gotické tvrze, patřící ve 14. stol. Úlickým z Úlic a později i Úlickým z Plešnic. Areál zámku doplňuje anglický park, rybník a zahrady, uzavírající východní část návsi. Za zámkem se rozkládá panský hospodářský dvůr. Při silnici procházející obcí stojí kostel sv. Vavřince, postavený v letech 1615 - 1619. Vstupní renesanční portál na jižní straně je opatřen tesaným nápisem Panna Anyška Žofie Nebylová z Drahobuz, Kryštof Úlický z Plešnic a na Úlich. Na východní straně presbyteria je osazena renesanční deska s tesaným Krucifixem z r. 1589 s nápisem Ranien jest pro nepravosti naše. Přikován jest pro hříchy naše. V interiéru jsou dochovány barokní kamenné náhrobníky pánů ze Schirntingu. Hlavní oltář je renesanční. U kostela stojí pamětní křiž.

V obci funguje prodejna potravin a hostinec.
Tvorba www stránek - SoftAg STŘÍBRO s.r.o. - www.STRIBRO.cz