TOPlist
Úvod   -    Články   -    Akce   -    Města a obce   -    Služby   -    Hospodaření DSO HR
Újezd nade Mží

Obec leží 4 km sz od Města Touškova. Poprvé je zmiňována r. 1115 jako újezd u Touškova. V pol. 14. stol. vlastnil ves Heřman, k r. 1579 Kryštof Broum z Miřetic na Lipně a Újezdě. Poté připadla obec ke statku Pňovany. R. 1617 získal ves i dvůr J. A. Schimtingár. V r. 1788 zde bylo 30 popisných čísel. V r. 1921 zde již bylo 45 domů a 338 obyvatel. Dnes má obec evidováno 271 adres se 70 obyvateli, z toho 36 mužů a 34 žen. Všechna adresy v obci mají PSČ 330 33 (Převzato ze stránek MV ČR).

Dominantou vsi je hospodářský dvůr se zámkem. Ze staršího renesančního objektu jsou zachovány sklepy a části původních nadzemních konstrukcí, dnes užitých ve zdivu sýpky. Z materiálu pocházejícího ze sídla, zničeného požárem, byl v 17. stol. vystavěn barokní zámek, jehož stavitelem byl pravděpodobně plzeňský primátor Theofil Kleo z Roudné, majitel panství kolem r. 1650. Areál zámku byl kolem r. 1817 upraven v klasicistním duchu rodinou Schirntingárů ze Schirntingu. Za zámkem leží dnes zpustlý park.

Na návsi stojí kaple P. Marie z počátku 19. stol. Po obvodu návsi stojí několik usedlostí, vystavěných po r. 1850. V č. 5 dochován malý roubený špýchar. Zděné sýpky jsou situovány např. v č. 13 a 27. Na kraji vsi při silnici do Města Touškova stojí patrová budova býv. české menšinové školy z r. 1934, postavená z odkazu plzeňské živnostnice B. Tusswaldové. Při cestě nad vsí stojí barokizující kamenná sloupková boží muka, opatřená reliéfem Krucifixu.
Tvorba www stránek - SoftAg STŘÍBRO s.r.o. - www.STRIBRO.cz