TOPlist
Úvod   -    Články   -    Akce   -    Města a obce   -    Služby   -    Hospodaření DSO HR
Plešnice - historie a současnost

Jméno obce je odvozeno buď od zakladatele nebo od prvního usedlíka.

Obec leží 5 km západně od Města Touškova. Poprvé je uváděna až r. 1360. Již tehdy zde zřejmě stálo panské sídlo, uváděné ještě v r. 1591. Ve druhém desetiletí 17. stol. je připomínán Ludvík Úlický z Plešnic na Plešnicích. Dějiny obce byly od 14. do 16. stol. spjaty s hradem Bubnem. Vladykové z Nečtin zde vystavěli tvrz, kterou r. 1544 připojili k panství patřící pod hrad Buben. Poté přešly v držení Jiříka Chlumčanského z Přestavlk. Uličtí r. 1618 ves prodali kladrubskému klášteru. O 50 let později byly připojeny k čemínskému panství. Ve svazku kláštemího majetku setrvaly až do r. 1785. O tři roky později zde bylo 34 domů, jejichž počet stoupl do 20. let 20. stol., kdy zde žilo 374 obyv., na 55. Po zrušení kladrubského kláštera byla příslušná k čemínskému velkostatku. V pol. 20. let 20. stol. byl držitelem zdejšího dvora Jindřich Finger. Dnes je v obci evidováno 244 adres a k trvalému pobytu je přihlášeno 247 obyvatel, z toho 118 mužů a 129 žen. Všechny adresy v obci mají PSČ 330 34. (Údaje ze stránek MV ČR)

V homí části návsi stojí zděná kaple. Ve vrcholu střechy je zděný sanktusník. Interiér sklenutý plackou a opatřený na stropě freskou Andělé nesou kříž do nebe a Čtyři otcové svatí má také bohatou štukovou výzdobu. Stavbu realizoval V. S. Schmidt.

Po obvodu návsi dochováno několik pův. objektů v pozdně klasicistní formě. Na opačné straně návsi je panský hospodářský dvůr, v čele s patrovou kamennou sýpkou renesančně - barokního založení. V údolí pod areálem dvora stojí hospodářský objekt klasicistního založení, v minulosti sloužící za lihovar.

Zhruba 1,5 km sev. od vsi stojí nad řekou Mží památný strom, staletý dub, mající ve výšce 1,5 m nad zemí objem kmenu 7 m. 2 km jv. od vsi ležína mezinárodní trase Plzeň - Stříbro známý motorest U čtyř sudů. V přilehlém lese Svanka se nalézá pravěký mohylník. V blízkosti železniční zastávky Plešnice zřízen penzion i hostinec. Stanice ČD je dokladem svébytné stavební formy drážních objektů z přelomu 19. a 20. století.

V Č. 5 je zřízen penzion. V obci obchod. Kronika se píše od r. 1957.

Oficiální stránky obce najdete na stránce www.volny.cz/plesnice
Tvorba www stránek - SoftAg STŘÍBRO s.r.o. - www.STRIBRO.cz