TOPlist
Úvod   -    Články   -    Akce   -    Města a obce   -    Služby   -    Hospodaření DSO HR
Líšťany - historie a současnost

Obec leží 7,5 km sz od Města Touškova. Poprvé připomínaná v r. 1115 jako majetek kladrubskému klášteru. Kr. 1269 je uváděn Předota se synem Bohuslavem. Jedním z historických majitelů panství byl i Václav Harant z Polžic a Bezdružic. V r. 1788 zde bylo 36 popisných čísel. Na poč. 20. let 20. stol. zde již bylo 61 domů, v nichž žilo 374 obyvatel. V současnosti je v obci evidováno 830 adres s 595 stálými obyvately, z čehož je 281 mužů a 314 žen. Všechny adresy v obci mají PSČ 330 35 (Informace ze stránek MV ČR).

V místech, kde byl v 1. čtvrtině 18. stol. vystavěn čtyřkřídlý barokní zámek, stávala středověká tvrz. Součástí zámku je hospodářský dvůr, v němž je i renesanční pivovar s dochovaným polokruhem sklenutým portálem a sgrafity. Zámecká budova je dnes ve zříceninách. Přízemí je sklenuto valenými klenbami s výsečemi. V patře při hlavním průčelí s nárožními rizality a s balkonem orientovaným k dnes zpustlému parku, býval velký sál s krby. Poblíž zámku stojí kamenná kašna.

Dominantou vsi je kostel sv. Petra a Pavla, postavený stavitelem E. Kondelem v letech 1768 - 1769 za finanční spoluúčasti hraběte J. X. Hamiltona. Kostel nahradil středověkou kostelní stavbu z r. 1369 a pro sešlost strženou r. 1768. Nad vchodem je umístěn znak Kinských. Ksevernímu průčelí lodi přiléhá hrobka z r. 1821 pro rodinu svobodného pána ze Steinbachu. Hlavní oltář je pseudobarokní z r. 1905. V kostele se nachází křtitelnice z r. 1596. V sousedství kostela je areál fary, poblíž které stojí pamětní kříž z po I. 19. stol. V prostoru pod kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckého opatřená bohatě zdobeným soklem a datací do r. 1728.

V obci je dochováno několik pozdně klasicistních zemědělských usedlostí, z nichž vyniká především objekt býv. kovámy č. 28 s roubenou komorou v patře. Na kraji obce při cestě na Hunčice stojí pseudorománská kaple na kruhovém půdoryse. Fasádu zdobí výrazná římsa s obloučkovým vlysem a slepé arkády s polokruhem vytaženými sloupy s hlavicemi. Nedaleko vystupují při stejné silnici boží muka ze 2. pol. 18. stol., opatřená ve stěnách nikami. Obdobná památka zasvěcená sv. Antonínu Paduánskému byla postavena r. 1824 na jihovýchodním okraji Líšt'an poblíž křižovatky cest do Chrančovic a Luhova. V jižní části obce byla ve 20. letech 20. stol. vybudována kolonie domků pro české dosk1lence a legionáře z období 1.světové války.

V obci je obchod i hostinec.

Pod obec správně patří následující obce a samoty: Hunčice, Košetice, Lipno, Luhov, Náklov, Písek a Třebobuz.
Tvorba www stránek - SoftAg STŘÍBRO s.r.o. - www.STRIBRO.cz