TOPlist
Úvod   -    Články   -    Akce   -    Města a obce   -    Služby   -    Hospodaření DSO HR
Křelovice - historie a současnost

Křelovice se poprvé připomínají v roce 1483 jako příslušenství městečka Maněníta, drženého rytířsko-špitálním Řádem sv. Jana Jeruzalémského. Vdobě husitských válek měli Mněnítn zástavně páni ze Švamberka. A to až do roku 1483. Tehdy řádový velkopřevor Jan ze Švamberka postoupil Manětín a s ním i Křelovice Bohuslavovi ze Švamberka ( + 1490). Ten připojil získaný majetek k rodovému hradu Krasíkov (Švamberk). V držení rodu zůstaly Křelovice až do roku 1544, kdy Jindřich ze Švamberka prodal Krasíkov Volfovi mladšímu Krajířovi z Krajku. Jemu však byl Krasíkov v roce 1547 konfiskován za účast v protihabsburském povstání a prodán Jeronýmovi Šlikovi.

V roce 1569 ho zpět koupili bratři Jindřich, Zdeněk a Jáchym ze Švamberka. Jáchym ve shodném roce získal panství Bezdružice a k němu byly připojeny Křelovice. Vdova po Janu Bedřichovi ze Švamberka ( + 1659 Marie Magdalena z Donína prodala Krasíkov, Bezdružice, Třebel a Trpísty Janu Kryštofovi Ferdinandovi hraběti Heissteinu. Ten v roce 1677 prodal Třebel a Trpísty Marii Maxmiliáně Terezii ze Sinzendorfu. To již patřily Křelovice ke statku Trpísty. Sinzendorfové vlastnili panství dalších více jak sto let do roku 1793, kdy ho koupil Jan Antonín Lexa z Aehrenthalu.

V 19. stol. je v Křelovicích uváděn dvůr a škola. V tomto období se již staly menším lokálním centrem. Před 2. světovou válkou zde žilo 379 obyv. V současnosti mají Křelovice 151 obyvatel.

Vesnice je rozložena podél silnic vybíhajících z návsi dochované v ne zcela původní podobě. Na jejím jv okraji v místě dnešní proluky stál dvůr, na který navazovaly zemědělské usedlosti. Ostatní zástavbu tvoří většinou přízemní, vesměs adaptované domy z 20. - 30. let 20. stol. V okolí Křelovic při silnicích na Rozněvice a Šipín smírčí kříž.

Ve vsi obchod a hostinec.

Správně pod obec Křelovice patří Mydlovary, Pakoslav a Rozněvice.
Tvorba www stránek - SoftAg STŘÍBRO s.r.o. - www.STRIBRO.cz