TOPlist
Úvod   -    Články   -    Akce   -    Města a obce   -    Služby   -    Hospodaření DSO HR
Březí

Ves ležící 11 km sz od Města Touškova. Poprvé je připomínána r. 1269. Po pol. 14. stol., kdy zde již stál famí kostel, bylo Březí v majetku tepelského kláštera.

V r. 1788 zde bylo jen 5 domů, jejichž počet stoupl do 20. let 20. stol. na 11. V současnoti je Březí malou zemědělskou osadou s 36 ob., která správně patří pod obecní úřad v Pernarci.

Dominantou obce je kostel Nanebevzetí p. Marie z let 1719 - 1720, postavený nákladem tepelského kláštera za opata Raimunda Wilferta II. ve spodní části návsi. Barokní stavbě předcházel středověký kostel, opravený ve 2. pol. 17. stol., ale již r. 1718 zbořený. Presbyterium i loď jsou sklenuty valenou klenbou s výsečemi. Výrazná výzdoba fasád je patrná především na průčelí lodi. R. 1901 za opata Gilberta Helmera byl kostel renovován, dnes je však značně zpustlý. Starší zástavba je soustředěna především v prostoru pod kostelem. U č. 9 stojí pamětní kříž. Obec proslula velkými výročními trhy.
Tvorba www stránek - SoftAg STŘÍBRO s.r.o. - www.STRIBRO.cz